İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz ;

Türkerler Enerji’ta insan kaynakları süreçleri, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda yürütülmektedir.
Hedefimiz; şirketimizin insan kaynağını, yetkinlikleri bakımından sürekli geliştirmek ve rekabete açık olarak fark oluşturmaktır. Sahip olduğumuz insan kaynağının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayıp, çalışan motivasyonuna yönelik uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Şirketin ve toplumun geleceğini şekillendirebilecek, şirket hedef ve stratejilerine katkıda bulunabilecek potansiyelde çalışanlar istihdam etmektir.

İşe alım süreçlerimizde; Doğru işe doğru insan ilkesiyle işe alımlar yapılmaktadır. Her çalışanın mutlu çalışması, istikrarı en önemli işe alım hedeflerimizdendir. En çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur.

  • Müşteri Duyarlılığı
  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • İşbirliği Geliştirme

Bununla birlikte şirketi en iyi şekilde temsil edebilen, topluma örnek olan, aidiyet duygusu yüksek, şirketi geleceğe taşıyacak vizyona ve misyona sahip olmalıdır.

İşe alım öncesi değerlendirmelerde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak yetkinlik bazlı mülakatlar, vaka çalışmaları gibi uygulamalar yapılmaktadır. Mülakatı olumlu olan adaylarımız için referans kontrolleri gerçekleştirilir.

Türkerler Enerji çalışanı; gelişime, teknolojiye ve yeniliklere açık, değişime adapte olabilen, çözüm odaklı, katılımcı, çok yönlü, işinin lideri, ekip çalışmasına yatkın, etik değerlere önem veren çalışanlardır. Müşteri memnuniyeti hedefiyle, şirket içi uygulamalar teşvik edilmekte ve çalışan performansı ödüllendirilmektedir.

Kariyer Planlaması; Şirket içi kariyer planlamaları işe alım sürecinden başlar, çalışanların yetkinlik ve becerileri, çalışma performansları ve uygun olabilecek pozisyona terfileri önem verilen süreçlerden biridir, her Türkerler Enerji çalışanın önünde kariyer hedefleri vardır.

Eğitim ve Gelişim sürecimizde; Türkerler Enerji’ın en önemli gücü; sahip olduğu nitelikli insan kaynağıdır. Her çalışan işinin lideridir, işini sahiplenir ve gelişim olanakları doğrultusunda kendisini işiyle ilgili geliştirir. Şirketin katılımcılığı teşvik eden bakış açısı çalışanlarına da yansımaktadır. Eğitim planlamaları yapılırken çalışanların ve yöneticilerinin görüşleri alınır. Buna bağlı olarak kişisel ve mesleki eğitimler düzenlenir. Şirket stratejisi gereği iş süreçlerinin teknolojiyle bütünleşmiş bir şekilde sürekli geliştirilmesi hedefi doğrultusunda kalite yönetim sistemleri, mevzuat ve yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri hizmetleri, satış - pazarlama teknikleri, elektrik piyasası uygulamaları, elektrik satışı ve perakende hizmetlerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bireysel eğitimlerin yanı sıra toplu eğitimlerle de çalışanlarımızın gelişimini sürekli olarak desteklemeyi hedefliyoruz.

Türkerler Enerji çalışma hayatı ile ilgili tüm kurum ve kurallara saygılı olmayı prensip edinerek, çalışma hayatındaki tüm güncel düzenlemeleri takip etmektedir.

Türkerler Enerji, şirket stratejileri doğrultusunda yaptığı istihdamlarla bölge ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.

 

İş Başvurusu