GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU

TİCARİ KALİTE KOD NO TİCARİ KALİTE GÖSTERGESİ STANDART SÜRE TAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM 2022 YILI
1 Tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak tüketicinin talebine uygun olarak yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilmesi 15 işgünü içerisinde Mesken Abonesi: 54,5 TL Diğer Aboneler: 109 TL
2 İkinci bildirimin tüketiciye gönderilmesi (yazılı ve kalıcı veri saklayıcısıyla birlikte) Ödeme için en az 5 işgünü süre verilmek üzere son ödeme tarihinden sonra Kesme yapılmışsa kesme bağlama bedeli alınmaz. Bu bedele görevli tedarik şirketi katlanır. Mesken Abonesi: 54,5 TL Diğer Aboneler: 109 TL
3.1 Görevli tedarik şirketini ilgilendiren fatura/ödeme bildirimi itirazlarına ait inceleme sonuçlarının tüketicinin talebine uygun olarak yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilmesi 10 işgünü içerisinde Mesken Abonesi: 54,5 TL Diğer Aboneler: 109 TL
3.2 Dağıtım şirketini ilgilendiren fatura/ödeme bildirimi itirazlarına ait inceleme sonuçlarının görevli tedarik şirketine ulaşması akabinde tüketicinin talebine uygun olarak yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilmesi 3 işgünü içerisinde Mesken Abonesi: 54,5 TL Diğer Aboneler: 109 TL
4 Fatura/ödeme bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin tüketiciye iade edilmesi 3 işgünü içerisinde Fazla tahsil edilen bedelin yüzde 50’si, ve gecikme zammı olmak üzere, Mesken Abonesi: En fazla 681 TL + gecikme zammı Diğer Aboneler: En fazla 1362 TL + gecikme zammı
5 Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, nakden tahsil edilen güvence bedelinin tüketiciye iade edilmesi Güncelleştirerek tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren tarihinden itibaren en geç 5iş günü içerisinde Güncelleştirilmiş güvence bedelinden sözleşmeye esas borcun düşülmesi sonrasında kalan tutarın yüzde 50’si ve 5 iş gününden sonra gecikme zammı olmak üzere, Mesken Abonesi: En fazla 681 TL + gecikme zammı Diğer Aboneler: En fazla 1362 TL + gecikme zammı
6 Usulüne uygun olarak yapılan başvurularda perakende satış sözleşmesinin kurulması Aynı gün içerisinde Mesken Abonesi: 54,5 TL Diğer Aboneler: 109 TL
7 Kurulan perakende satış sözleşmesi hakkında dağıtım şirketine kayıt altına alınmak suretiyle bilgi verilmesi Sözleşmenin kurulduğu gün Mesken Abonesi: 54,5 TL Diğer Aboneler: 109 TL
8 Zamanında ödenmeyen borçlar nedeniyle yasal takibin başlatılması İkinci bildirim sonrasında elektriğin kesilmesinden itibaren en az 45 gün sonra Mesken Abonesi: 109 TL Diğer Aboneler: 218 TL
Paylaş
ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇÖZÜM MERKEZİ
0850 211 24 24
Whatsapp
Whatsapp
MESAJ GÖNDER  >
ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇÖZÜM MERKEZİ
0850 211 24 24
BİP HATTI
BİP HATTI
0538 651 55 55