YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ VE POLİTİKALARI

KALİTE POLİTİKASI

*TÜRKERLER VEPSAŞ, müşteri ile iletişiminde müşteri odaklı yaklaşımı benimser, doğru servis hizmeti verilmesi için sürekli iyileştirme çalışmalarını personelle iş birliği içerisinde yaparız.

*Yürüttüğümüz faaliyetlerimizde Enerji Piyasası Kanunu, İkincil Mevzuat ve diğer tüm yasa, yönetmelik ve standartlara uyarız.

*İnsan kaynağını en etkin şekilde değerlendirmek için mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarını tüm çalışanlarımıza sunarız.

*Sürdürülebilir ve bütünleşik sistem anlayışı ile uygulanabilir ve ölçülebilir hedeflerinin belirlenmesi, duyurulması ve personelin katılım ile hedeflerle uyum içinde çalışılmasını sağlarız.

*Uygulanabilir süreçlerimizi sürekli iyileştirilerek, kurumsal performansın en üst seviyeye çıkarıldığı bir Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlarız.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

*TÜRKERLER VEPSAŞ’ ta “Müşteri Odaklılık” anlayışıyla müşteri taleplerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı çözülmesini sağlarız.

*Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığını, çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlayarak “Müşterinin Memnuniyetini” en üst seviyede tutulmasını sağlarız.

*Müşteri talep ve şikâyetlerini ele alma sürecinde; politika ve hedefler oluşturulurken mevzuata dayalı şartları (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, Enerji Bakanlığı vb.), personelimizi ve müşteri beklentilerini dikkate alarak sürekli iyileştiririz.

*Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.

*TÜRKERLER VEPSAŞ’ ın müşteri istekleri ve şikayet yönetim süreci ve kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılmasını sağlayacak bir Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlarız.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

TÜRKERLER VEPSAŞ çatısı altında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, güvenlikle ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi ve en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27019:2017 Enerji Altyapıları - Bilgi Güvenliği Standardı kontrol maddeleri gerekliliklerine uygun olarak, risk bazlı düşünme yaklaşımı ile gerçekleştirdiğimiz ve sürekli iyileştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılanmasını, böylelikle müşterilerimizin bilgilerinin gerekli şekilde korunmasını güvence altına almaktayız.

Üst yönetim tarafından onaylanmış olan Bilgi Güvenliği Politikasının amacı;

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
• Bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
• Bilgiye erişilebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
• Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
• Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
• Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, BGYS Temsilcisine rapor etmek ve BGYS Temsilcisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
• Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin amaçlanan sonuçları yerine getirme başarısını periyodik olarak gözden geçirmek, gerekli iyileştirmelerin zamanında hayata geçirilmesini güvence altına almaktır.

Kurum bünyesindeki BGYS kapsamında yayımlanan dokümanlar, Bilgi Güvenliği Politikasını destekler. BGYS Temsilcisi politikanın sürdürülmesinden ve politikanın gerçekleştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktan ve yol göstermekten doğrudan sorumludur.

Yönetim Sistemlerimize bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın yönetim sistemlerimize katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlar.

Tüm bölüm yöneticileri ve iş ortakları kendi iş sahalarına giren bölümlerde politikanın gerçekleştirilmesinden ve personeline bağlılıktan doğrudan sorumludurlar. Politikaya sıkı sıkıya sadık kalmak her personelin sorumluluğudur.

Iso-18295-2
Görüntülemek için tıklayınız.(107 Kb)
Iso-27019
İndirmek için tıklayınız.(768 Kb)
Paylaş
ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇÖZÜM MERKEZİ
0850 211 24 24
Whatsapp
Whatsapp
MESAJ GÖNDER  >
ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇÖZÜM MERKEZİ
0850 211 24 24
BİP HATTI
BİP HATTI
0538 651 55 55