SANAYI


1. Abone olunmak istenen tesisat numarası,
2. Abonelik Beyannamesi,
3. Nüfus Cüzdanı Aslı, ( tüzel kişilerde yetkilinin)(Türk vatandaşı olmayanlar için geçici kimlik numarası-Pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge)
4. Sanayi sicil belgesinin aslı.


Bunlara ek olarak başvuru sahibi tüzel kişilik ise,
1. Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri, şirket kaşesi.

Basvuru-frmu
Click to download.(128 Kb)
Share
SOLUTION CENTER
SOLUTION CENTER
0850 211 24 24
Whatsapp
Whatsapp
SEND MESSAGE  >
SOLUTION CENTER
SOLUTION CENTER
0850 211 24 24
0538 651 55 55