SIKÇA SORULAN SORULAR

Elektrik birim fiyatlarını (tarifesini) nereden öğrenebilirim?

Elektrik birim fiyatlarını www.epdk.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Tek zamanlı tarife nedir?

Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.

Çok zamanlı tarife nedir?

Çok Zamanlı Tarife: Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için, farklı zaman dilimlerini kapsayan ve farklı fiyat uygulanan tarifedir. Gündüz Dönemi 06:00 - 17:00, Puant Dönemi 17:00 - 22:00, Gece Dönemi 22:00 - 06:00 olarak uygulanmaktadır. Kullanım alışkanlıklarınıza göre çok zamanlı tarife, enerji tüketiminizi birim fiyatların daha uygun olduğu gündüz ve gece zaman aralıklarında yapmanız hâlinde avantajlı bir tarifedir.

Tek zamanlı /çok zamanlı tarifeden yararlanmak için ne yapmam gerekir?

ETek zamanlı ve çok zamanlı tarifelerden yararlanmak için en yakın TÜRKERLER VEPSAŞ Tüketici İlişkileri Merkezi’ne başvurmanız gerekmektedir. 3 zamanlı tüketim değerlerini gösterebilen elektronik sayacı olmayan abonelerimizin çok zamanlı tarifeden yararlanabilmek için bu özelliğe sahip sayaç temini için Bölgedeki Elektrik Dağıtım Şirketine müracaat etmesi gerekmektedir. Tüketici, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapmaktadır. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.

Çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerde yılda kaç defa tarife sınıfı değişikliği ve sözleşme güç değişikliği yapabilirim?

Tarife sınıfı değişiklik (tek terim - çift terim geçiş) talebi bir takvim yılında 3 defadan fazla olamaz. Sözleşme güç değişiklik talebi bir takvim yılında 3 defadan fazla olamaz.

Elektrik fiyatlarına yapılan zam/indirim oranları kim tarafından belirlenmektedir?

Ülke genelinde elektriğin satış fiyatı aynı olup, Şirketimizin elektrik fiyatlarına zam veya indirim yapma yetkisi yoktur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bütün Türkiye’de uygulanmak üzere onaylanan ulusal tarife bölgemizde de uygulanmaktadır.

Kredi kartı ile elektrik faturası ödeyebilir miyim?

TÜRKERLER VEPSAŞ Çözüm Merkezimiz üzerinden kredi kartınız ile faturalarınızın ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Tüketici Hizmetleri Merkezlerimize müracaat ederek Elektrik Faturalarınızı kredi kartı ile ödeyebilirsiniz, Taksitli fatura ödemelerinden doğabilecek vade farkı, ilgili bankalar tarafından belirlenmekte ve Tüketiciye yansıtılmaktadır.

Şirketiniz tarafından düzenlenen elektrik faturalarında yer alan tarife bileşenleri, vergiler ve fonlar nelerdir?

Net enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece); Kullanmış olduğunuz elektrik miktarının (kwh) , EPDK tarafından belirlenen birim fiyat ile çarpılması sonucu bulunan bedeldir.
KDV ; 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ‘na göre alınan bedeldir. KDV oranı %18 dir.
Dağıtım bedeli; Kaynağın bulunduğu bölgedeki santrallerde üretilen enerjinin öncelikle kilometrelerce uzakta bulunan yerleşim alanlarına kadar iletilmesi daha sonra da her türlü olumsuz hava ve coğrafi olarak zorlu şartlara rağmen ülkemizin en ücra noktalarına kadar yaklaşık olarak 42 milyon aboneye kapıda teslim edilmesi için yerleşim alanlarında dağıtılması gerekir. Ülkemizde iletim ve dağıtım faaliyetleri için her yıl ortalama 9,5 milyar TL şebeke tesisi ve diğer yatırımlar yapılmakta ve yaklaşık 120 bin personel ile 206 bin adet trafo ve dünyanın etrafını 37 kez dolaşabilecek büyüklükteki 1 milyon 460 bin km. hat uzunluğundaki şebekenin işletilebilmesi için de her yıl ortalama 17,5 milyar TL olmak üzere toplamda 27 milyar TL harcama yapılmaktadır. Santrallerde üretilen enerjinin tüketicilere kapıda teslimi için oluşan bu maliyetler de dağıtım bedelini oluşturmaktadır.
Dağıtım bedeli, elektrik faturasının dağıtılması bedeli değildir. Elektrik sayacının okunması bedeli de değildir.
Benzer şekilde, tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz. Çünkü o ürünün kullanıcıya teslim noktasına getirilmesinin de bir maliyeti var ve tüketici olarak bu maliyeti de ödemekteyiz.
Dağıtım bedelinin belirlenmesi Elektrik Dağıtım veya Perakende Satış Şirketlerinin yetkisinde değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yukarıda belirtilen maliyetlerden hareketle hizmetin kaliteli bir şekilde karşılanması ve verimliliği de dikkate alarak dağıtım bedelini belirler ve ilgili şirketler belirlenmiş olan bu tarifeyi uygularlar.
Dağıtım bedeli, ülkemize has bir bedel değildir. Elektrik faaliyetinin yapıldığı her ülkede maliyetin bir unsurudur. Faturalardaki dağıtım bedeli ülkemizde vergiler hariç yüzde 35 iken AB’de bu rakam yüzde 51 seviyesindedir.
Enerji fonu; Elektrik Enerjisi Fon Payı abonelerden 04/1/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri gereğince alınmaktadır. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Hâlihazırda enerji fonunun oranı %1''dir.
Belediye Tüketim Vergisi; Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Bu kapsamda belediye sınırları içerisinde kalan sanayi abonelerinden %1, diğer abonelerden ise % 5 belediye tüketim vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Belediye sınırları dışında kalan Tüketicilerimizden ise belediye tüketim vergisi alınmamaktadır.
TRT Payı; TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

Otomatik ödeme talimatı olan faturamı, son ödeme tarihinde farklı bir ödeme kanalıyla ödersem otomatik ödeme ile de mükerrer olarak ödenir mi?

Evet, mükerrer olarak ödeme gerçekleşir. Talep etmeniz halinde mükerrer ödenen tutar tarafınıza iade edilir. İade talep edilmemesi halinde, takip eden fatura/faturalardan düşülür.

Faturamın hatalı olduğunu düşünüyorum, faturam yüksek / düşük geliyor. neden olabilir? ne yapmam gerekiyor?

Mevsimsel değişimlere göre kullanımınız farklılık gösteriyor veya fatura dönemi birden fazla okuma dönemini kapsıyor olabilir. Ayrıca, sayacınız arıza sebebiyle, tükettiğinizden fazla veya eksik kaydediyor da olabilir. Bu durumda inceleme için size en yakın TÜRKERLER VEPSAŞ Tüketici Hizmetleri Merkezimize başvurarak veya 0 850 211 24 24 numaralı Çözüm merkezimizi arayarak müracaatınızı yapabilirsiniz.

E-arşiv fatura uygulaması nedir?

E-arşiv fatura uygulaması, 397 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığından uygulama izni alan mükelleflerin faturalarının elektronik ortamda (SMS, e-posta mail) hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi esasına dayanır. Mükellefin tercihine bağlı olarak, faturalar, kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı; düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

Elektronik ortamda aldığım faturanın, kâğıt faturadan farkı var mı?

Elektronik ortamda almayı talep ettiğiniz faturanın çıktısı asıl fatura yerine geçmektedir, adresinize gelen kağıt faturadan farkı bulunmamaktadır.

Farklı adreslere ait elektrik faturalarımın hepsini belirteceğim tek bir adrese gönderebilir misiniz?

İlgili Tesisat numaralarınızla 0850 211 24 24 numaralı Çözüm Merkezimizi arayarak ya da Tüketici Hizmetleri Merkezlerimize başvurarak e-posta yoluyla toplu fatura alma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için e-posta adreslerinizi kaydettirmeniz/güncellemeniz gerekmektedir.

Kâğıt fatura yerine, faturamı e-posta ve/veya sms olarak almam durumunda, itiraz etme hakkım var mı?

Elektronik ortamda aldığınız faturanın, daha önce adresinize gelen kâğıt faturadan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. E-posta ile ya da SMS olarak aldığınız faturanın çıktısı da asıl fatura yerine geçmektedir. Dolayısıyla ödeme bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde her türlü itiraz hakkınız da korunmaktadır.

İtirazda bulunduğum faturayı ödemem gerekiyor mu?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre, fatura itirazı ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtirazınızın olumlu sonuçlanması halinde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde faturanızın iadesi yapılacaktır.

Benden önce evde oturan kiracı/ev sahibinin tüketimi benim faturama yansıdı, borçlarımı nasıl ayrıştırabilirim?

Borç ayrıştırma talebiniz için Tüketici Hizmetleri Merkezine borca konu yerleşim yerinde ikamet etmeye başladığınız tarihi kanıtlayan belgelerle birlikte (kira sözleşmesi, apartman yönetimden yazı gibi) başvuruda bulunabilirsiniz.

Faturamı ödedim, elektriği kendim açsam olur mu?

İlgili mevzuatlar gereği enerji açma işlemi sadece yetkili saha personelleri tarafından yapılmaktadır. Bu işlem can ve mal tehlikesi taşımakla birlikte yetkili kişiler dışında yapıldığında Kaçak kullanım olarak nitelendirilmektedir ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 42.madde hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Yeni taşındım, mesken abonesi olarak (pss) sözleşme başvurumu nasıl yapabilirim?

Devir alınacak tüketim noktasında aktif bir perakende satış sözleşmesi bulunmaması durumunda;
-Nüfus cüzdanı ve DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) poliçesi beyanı ile beraber kiracı iseniz mal sahibi TCKN bilgisi,
Devir alınacak tüketim noktasında aktif bir perakende satış sözleşmesi bulunması durumunda;
-Nüfus cüzdanı ve DASK poliçesi beyanı ile beraber kiracı iseniz mal sahibi TCKN bilgisi ve söz konusu tüketim noktasının kullanım hakkına sahip olduğunu gösterir belgeler ile işlem yapılır.

Dask (doğal afet sigortaları kurumu) nedir? yeni aboneliklerde sözleşme başvurusu için neden zorunludur?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11'inci maddesinde “Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Taşınmaz mal üzerinde müstakilen mesken olarak inşa edilmiş binalar ile birlikte 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamında tesis edilen kat mülkiyetine veya kat irtifakına konu meskenlerin elektrik abonelik tesis (bağlantı sözleşmesi) ve abone değişikliği işlemlerinin (perakende satış sözleşmesi), zorunlu deprem sigortası yapılmış olduğunun kontrol edilmesinin ardından tamamlanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi yapılmadan, abonelik işlemi tamamlanamaz.” hükümleri gereği yasal uygulama kapsamında DASK zorunluluğu bulunmaktadır.

Abonelik için yapılan sözleşme, kullanıcı adına mı olmalıdır?

Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 48. gereğince elektrik aboneliği sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekmektedir.

Abonelik eş adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?

Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından sözleşme iptali yapılamaz. Sözleşme iptali ancak abone sahibi veya vekilinin (noter onaylı vekâletname ile) başvurusu ile yapılabilir.

Sözleşmemi sonlandırdım. elektriğim ne zaman kesilir?

İşlemle ilgili, Şirketimiz tarafından dağıtım şirketine, en geç izleyen gün sonuna kadar bilgi verilir. Dağıtım şirketi imar ve yerleşim alanında bildirimi izleyen en geç bir gün içerisinde, imar ve yerleşim alanı dışında bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son endeks değerlerini alarak kullanım yerinin elektriğini keser. Endeks değerlerinin alınmasını izleyen gün içerisinde bu değerler görevli tedarik şirketine bildirilir. Şirketimiz tarafından 3(üç) iş günü içerisinde güvence bedeli iadesi yapılarak abonelik fesih işlemi sonuçlandırılır.

Güvence bedeli nedir? neye göre ödeme yapılmaktadır?

Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder. Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen ve EPDK kurul onayı ile yürürlüğe giren birim bedel üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusu sonrasında ödenmesi gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen Tüketicilerimiz dışında tüm aboneliklerde güvence bedeli tahsil edilmektedir.
*Ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden,
*27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler ile 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethanelere ilişkin sözleşme yapan tüketicilerden,
*10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinden, ( bu kamu idarelerinin dinlenme tesisleri, misafirhaneleri ile iktisadi ve ticari amaçla işletilen tesisleri hariç ) güvence bedeli tahsil edilmez.

Güvence bedeli iadesini nasıl alabilirim?

Güvence bedeli iadesi başvurunuzu size en yakın Tüketici İlişkileri Merkezimize gidip matbu dilekçemizi doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Tespit edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarını ödemesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, talep tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde tüketicinin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. Güvence bedeliniz başvuru esnasında beyan edeceğiniz IBAN numarasıyla belirlenen sürede hesabınıza yatırılacaktır. Ticarethaneler için ise ‘Fark Faturası’ alınmaktadır. Mükellef olma durumuna göre vergi mükellefi Tüketicilerden abonelik tarihinde yatırılan güvence bedeli ile iade edilecek güvence bedeli arasındaki fark kadar %0 KDV‘li fark faturası kesmesi talep edilir. Vergi mükellefi olmayan Tüketicilere, abonelik tarihinde yatırılan güvence bedeli ile iade edilecek güvence bedeli arasındaki fark kadar ‘Gider Pusulası’ düzenlenir. Söz konusu belgelerde Tüketici imzası bulunması zorunludur.

Vefat eden tesisat sahibine ait güvence bedeli nasıl iade ediliyor?

Veraset ilamı ile birlikte Tüketici Hizmetleri Merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Güvence bedelinden kaynaklı alacak varislere payları oranında ödenmektedir.

Engellilere yönelik indiriminiz bulunuyor mu?

Engellilere yönelik indirimimiz bulunmamaktadır. Ancak yıllık tüketimleri 1.600 Kwh geçmesi durumunda serbest tüketici olarak indirimden yararlanabileceklerdir.

Yıllık tüketim miktarımı nasıl öğrenebilirim?

Size en yakın Tüketici İlişkileri Merkezi, 0850 211 24 24 numaralı Çözüm Merkezimiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Faturamı zamanında ödemedim. ne kadar faiz öderim?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, zamanında ödenmeyen faturalar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanmaktadır. Güncel faiz oranı aylık %2’dir.

Cihaza bağlı hastam var. elektriğimin kesilmemesi için ne yapmalıyım?

Hastane raporu, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan belge ve evinizde/sağlık merkezinizde bulunan cihazın bilgisi ve tesisat numaranız ile birlikte size en yakın Tüketici Hizmetleri Merkezimize yazılı başvuru yapabilirsiniz.

Kısa süreli enerji talebini nasıl yapabilirim?

EPDK Mevzuatları gereği; zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç takılıp ölçülerek veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.

Elektrik kesintisi ve arıza gibi konularda kiminle irtibata geçmek gerekmektedir?

Arıza, kesinti, bakım konularında tek yetkili kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı için teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile iletişim kurabilirsiniz. Bölgemizin görevli elektrik dağıtım kurumu ile iletişime geçmek için 0850 211 0 186’ yı arayabilirsiniz.

Sayaçların değişim işlemleri neden yapılmaktadır?

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edip damga ayar işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici olarak aynı özelliklere sahip sayaç takılmaktadır. Bu sayaçlardan ayarlanması ve/veya tamiri mümkün olmayanlar ise yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında, Tüketici talepleri doğrultusunda sökülen mekanik sayacın yerine çok zamanlı tüketimi ölçme özelliği olan elektronik sayaç ile değişim işlemleri de yapılabilmektedir.

Şehit ve gazi indiriminden kimler faydalanır? nereye başvurmalıyız? gerekli evraklar nelerdir?

Şehit ve gazi indiriminden şehidin ailesi (anne, baba, eşi), gazi indiriminden gazinin kendi ve ailesi (eşi) faydalanabilir.
Şehit indiriminden faydalanmak için;
Şirketimize başvurduğu yıla ait şehit ailesi adına ikametgah belgesi,
Şehit tanıtım kartı (TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Şehit Tanıtım Kartı),
Şehit tanıtım kartı yok ise şahadet yazısı,
Gazi indiriminden faydalanmak için;
Şirketimize başvurduğu yıla ait gazinin kendisi adına ikametgah belgesi,
Gazi kartı,
Gazi kartı yok ise TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden maaş aldığına dair yazı,
ile en yakın Tüketici Hizmetleri Merkezimize başvuruda bulunulmalıdır. Başvurular her yıl yenilenmelidir.

Fatura ve kesme ihbarnamesinin tebliğ şekli nasıldır? kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ne sürede elektrik kesilir?

İlgili mevzuat ve satış sözleşmeleri gereğince, Tüketiciye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği taktir de, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil) içerisinde Tüketiciye bir kez daha bildirimde bulunulur. Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmezse Tüketicinin elektriği kesilir. Tüketicinin kullanım yeri adresine gönderilen fatura veya bildirim Tüketiciye tebliğ edilmiş sayılır.

Kesme- bağlama bedeli nedir?

Elektrik borcunu ödemedikleri için enerjileri kesilen Tüketicilerimizden, borcun ödenmesi durumunda enerjinin yeniden verilmesi ve yeni yapılan perakende satış sözleşmesi sonucu kesik olan elektriğin açılması sebebiyle alınan hizmet bedelidir. Kesme-bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince EPDK tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. 01/01/2021 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanacak kesme bağlama bedeli AG (Alçak gerilim) için 20 - OG (Orta Gerilim için) 150 TL dir.

Sanayi abone grubu tarifesinden faydalanabilmem için neler yapmam gerekir?

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Sanayi abone grubu tarifesinden faydalanabilmek için sanayi sicil belgesini dilekçeyle birlikte Şirketimize ibraz etmeniz gerekmektedir.
Önemli Not: Sanayi sicil belgelerini 2 yılda bir vizeletme zorunluluğu vardır. Sanayi sicil belgesi vize işlemleri T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Güncel vizeli sanayi sicil belgelerinin dilekçeyle birlikte Şirketimize ibraz zorunluluğu vardır. Aksi halde ise bir sonraki dönem faturasının ticarethane abone grubu tarifesinden çıkma riski vardır.
Konuyla ilgili mevzuat “ Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir. Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır.”

Reaktif enerji bedeli oranları nelerdir? bir defaya mahsus olmak üzere bu bedelin iptali mümkün müdür?

Kurulu gücü 50 kVA’ nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuz üçünü (%33) aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20)aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde;
Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20)aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde on beşini (%15) aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.
Aboneye ait kompanzasyon tesisinde arıza sonucu oluşan ihlalin yılda (takvim yılı) bir kez olması halinde reaktif enerji bedeli faturalamada dikkate alınmaz. Kompanzasyon sisteminin bakım onarım ve tadilatı tüketici sorumluluğundadır.
Bu durumun yılda bir defadan fazla olması halinde, o yıl için daha önceden dikkate alınmayan reaktif enerji bedeli, sistemden çekildiği aydaki birim fiyat dikkate alınarak ilk çıkacak faturaya ilave edilerek tahsil edilir.

Reaktif enerji bedelini kimler öder?

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Bu aboneler dışındaki tüm aboneler reaktif enerji oranlarını aşarsa reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlüdürler. Bu bedel Dağıtım Şirketi sorumluluğundadır.

Elektrik sayacının direğe takılmasının yasal dayanağı nedir?

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dağıtım Sisteminde Kayıpların Azaltılmasına dair Tedbirler Yönetmeliğinin 11.Maddesindeki ;” (1) Yüksek kayıplı şirketlerin dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki yıl gerçekleşmelerine göre teknik ve teknik olmayan kayıp oranı %30'un üzerinde olan il ve ilçelerde, ilgili dağıtım şirketi tarafından kayıp-kaçak ile mücadele dâhilinde elektrik sayaçlarının tesisi için mevzuatta tanımlanan yerden farklı bir yer belirlenebilir.” Hükmüne istinaden Dağıtım Şirketi tarafından işlem yapılmaktadır.

****elektriğin usulsüz kullanımı ile ilgili bilgilendirme

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 48. maddesine istinaden aşağıdaki durumlar usulsüz enerji kullanımı olarak tanımlanmıştır. Tüketicinin;
-İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
-Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
-6 ncı maddenin altıncı fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
-Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemesi,
-Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

Kademeli tarife nedir?

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 no’lu Kanun ile 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına “bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı” ibaresi eklenmiştir. Bu çerçevede 01.01. 2022 tarihinden itibaren geçerli olan tarifeler EPDK internet sitesinde yayımlanmış olup, alçak gerilimden bağlı mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler için kademeli tarife uygulamasına geçilmiştir.

Düşük tüketimli kademeden fiyatlandırılacak olan kısım, faturalanan gün sayısı ile günlük ortalama tüketim limiti çarpılarak hesaplanmaktadır. EPDK tarafından belirlenen günlük ortalama tüketim limiti 5 kWh’tır. Buna göre günlük ortalama tüketimi 5 kWh altında olan tüketiciler için düşük tüketimli kademe tarifesinden, 5 kWh tüketimi aşan tüketimler için yüksek kademeli tarife birim fiyatı üzerinden faturalama yapılacaktır.

Faturamda kademe hesabı nasıl yapılıyor?

Faturanızdaki tüketimin belirlenen düşük tüketimli kademe limitine kadar olan kısmı EPDK tarafından belirlenen Düşük Tüketimli Kademe Birim Fiyatı üzerinden, düşük tüketimli kademe limitini aşan kısmı ise Yüksek Tüketimli Kademe Birim Fiyatı'ndan hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki Fatura gösteriminde düşük ve yüksek tüketimli kademeler ayrı ayrı hesaplamalar gösterilmektedir.

Örnek olarak; Aylık tüketimi: 225 kWh olan mesken abonesi için;

Günlük ortalama 5 kWh x 30 (gün) =150 kWh dır. (Düşük tüketimli kademe)

Günlük ortalama 2,5 kWh x 30 (gün) =75 kWh dır. (Yüksek tüketimli kademe)

Kademe Bilgisi

Tüketim Miktarı

Birim Fiyat

Vergiler Hariç Toplam Fiyat

Elektrik tüketim bedeli (düşük tüketimli kademe)

150 kWh

79,4622 kr /kWh

119,19 TL

Elektrik tüketim bedeli (yüksek tüketim kademe)

75 kWh

134,8829 kr /kWh

101,16 TL

Toplam Tüketim

225 kWh

220,35 TL

Aralık 2021 dönemindeki tüketimlerim zamlı tarifeye göre mi faturalandırılacak?

2021 Aralık ayı tüketimleriniz 2021 yılı aralık ayı fiyatları üzerinden faturalanacaktır.

Düşük kademeden faturalandırılmak için ne yapmalıyım?

Günlük ortalama 5 kWh limitini aşmadığınız takdirde faturanız düşük birim fiyattan hesaplanacaktır.

Kademeli tarife için sözleşme imzalamam gerekiyor mu?

Hayır, kademeli tarifeye ilişkin ayrıca bir sözleşme imzalamanıza gerek yoktur.

Şehit, gazi tarifesinden faturalandırılıyorum. kademeli tarife kapsamında yer alır mıyım?

Hayır, kademeli tarife uygulanmayacaktır.

Vergi ve fonlarım kademe hesabına göre mi hesaplanacak?

Vergi ve fonlar için herhangi bir kademe hesabı yapılmayacaktır. Aktif enerji bedeli üzerinden mevcut oranlar ile hesaplanmaya devam edilecektir.

Okuma süresinin uzun olması kademe hesabını etkiler mi?

Hayır etkilenmeyecektir. Kademeli tarife hesaplamasında günlük ortalama tüketim miktarı baz alınmaktadır.

Hane halkı sayısının kademeli tarifeye etkisi var mıdır?

Günlük kademe limiti, kullanım yapan kişi sayısı ile ilişkili değildir.

Kademeli tarifeyi kullanmak istemiyorum. eski tarifemde kalabilir miyim?

Çok zamanlı mesken abone grubuna geçiş talebinizin olması halinde, kademeli tarife uygulanmayacaktır. Çok zamanlı tarifede elektrik tüketiminiz, günün 3 ayrı zaman diliminde, 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Tüketim durumunuzu göz önüne alarak tarifenizi belirleyebilirsiniz.

Günlük ortalama tüketim nasıl hesaplanır?

Toplam tüketiminizin faturadaki gün sayısına bölünmesi ile günlük ortalama tüketim elde edilir. Örnek Tüketim /gün sayısı = Ortalama günlük tüketim

Kademe birim fiyatlarını nasıl ulaşabilirim?

EPDK sitesinde “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları” altında geçerli olan güncel birim fiyatlar bulunmaktadır.

Günlük ortalama 5 kwh'ı aşarsam tüketimimin tümü yüksek birim fiyattan mı hesaplanacak?

Hayır; faturanızdaki günlük ortalama tüketimin 5 kWh'lık kısmı "Düşük Tüketimli Kademe Birim Fiyatı" üzerinden, 5 kWh'ı aşan kısım "Yüksek Tüketimli Kademe Birim fiyat üzerinde hesaplanacaktır.

Fatura gün sayısı nasıl hesaplanır?

Son okuma tarihi ile ilk okuma tarihi arasındaki farka 1 ekleyerek gün sayısı bulunur.

ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇÖZÜM MERKEZİ
0850 211 24 24
Whatsapp
Whatsapp
MESAJ GÖNDER  >
ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇÖZÜM MERKEZİ
0850 211 24 24
BİP HATTI
BİP HATTI
0538 651 55 55